จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  14,458

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 61 -64

จังหวัดสระบุรี บริการเกษตรกรที่เดินทางมาขอรับบริการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร

23-24 พฤษภาคม 2563 น.ส. รัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติงานวันหยุดราชการเพื่อให้บริการเกษตรกรที่เดินทางมาขอรับบริการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร และรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนกรณีเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดบริการทุกวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 81/2563

ทะเบียนแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ทำการประมงของจังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

รายละเอียดงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SUN FLOWER 7

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพฯ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทำการขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสินค้าประเภทสินค้าเทกอง (BULK) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ณ ท่าเทียบเรือเอกชนหมายเลข ๔๑ (บริษัท โ