ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพ่อแห่งชาติ64

วันพ่อแห่งชาติ64

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ปักษ์แรก ฉบับที่ 1ุ7

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย โมกศิริ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จิตอาสาพัฒนาสถานที่ สาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโดยรอบแหล่งน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระรมราชสมภพ พร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ปักษ์แรก ฉบับที่ 1ุ6

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวนัฐภาภรณ์  ดวงสมร พนักงานผู้ช่วยประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ออกติดตามให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรตามโครงการตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ.9000-2552 เกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ ตำบลหนองหิน ตำบลตาดทอง และ ตำบลเ