ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการปร

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563

ตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงประจำปี2563 พื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

5 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัตนาใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์ ประมงอำเภอหนองแค รับผิดชอบอำเภอวิหารแดง ลงพื้นที่ ตรวจบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงประจำปี2563 พื้นที่ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564

พิธีเปิดตลาดนัดร่มพอก และมหกรรมกินปลาแซบหลาย อำเภอสว่างวีระวงศ ณ ตลาดนัดร่มพอก ม.1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ 4  พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดร่มพอก และมหกรรมกินปลาแซบหลาย อำเภอสว่างวีระวงศ ณ ตลาดนัดร่มพอก ม.1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราช

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564

พิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 (โคก หนอง นา โมเดล) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 (โคก หนอง นา โมเดล) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าร