ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมการรวบรวมลูกปลาตะเพียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ของกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายกฤษณะ รถหามแห่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมการรวบรวมลูกปลาตะเพียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก ของกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ด้วยชุดเพาะพันธุ์ป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2465 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอหนองบัวลำภู ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2465 นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอหนองบัวลำภู ออกปฎิบัติงาน ดังนี้ 1.ร่วมประชุม และติดตามการปฏิบัติงานคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ หนองโสกปลาดุก ต.โนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 2.คัดเลือกแหล่งน้ำโรงเรียนร่วมโครงการขยายผลฯ ณ รร.บ้านหนองบัวโซม ม.3 ต.หนองสวรรค์ อำเภอเมือง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลู

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ปานชีวาตาม เนื่องจากได้รับแจ้งจระเข้ตายจำนวน 1 ตัว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ปานชีวาตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เนื่องจากได้รับแจ้งจระเข้ตายจำนวน 1 ตัวโดยได้ตรวจสาเหตุการตายเนื่องจากไม่กินอาหารและปล่อยหนาแน่นโดยได้แนะนำขยายบ่อและดูแลความสะอาดภายในฟาร์มสม่ำเสมอตัดยอดบัญชี 18 ตัว ทั้งได้แนะนำวิธีป้องกันสถานที่เลี้ยงให้แข็งแรงสร้าง