ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนโชคมูลพันธ์ ของนายศราวุธ มูลพันธ์ ในพื้นที่ 5 ไร่ ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวเป็นเ

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

ประเทศไทยสามารถ

“...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริงอาจจะล้าสมัย คนอ

รายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์