งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  5,951

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

วันที่ 2 เดือนกันยายน 2562 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 และวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แจ้งข้อราชการดงนี้ครับ 1.สิ้นสุดประกาศงดจับสัตว์น้ำฤดูวางไข่ 2. เครื่องมือประมงผิดกฏหมายและการทำการประมงผิดกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง ปี 2558  3.ก

การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ Biomimicry

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำที่สำคัญของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562

รายงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561

ข่าวสาร กคส. ประจำวันอังคารที่ 2 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่22เดือนสิงหาคม 2562

รายงานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560