งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  119,845

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ผลของกระบวนการผลิตต่ออายุการเก็บรักษาแจ่วบองอบแห้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

            วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง             

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564