งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  25,787

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเลี้ยงและอนุบาลพันธุ์ปลาดุก ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรไทย ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ผสมกับอาหารเม็ด

ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาส้มเส้น

18 -19 สิงหาคม 2563

องค์ความรู้ "เส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม"

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

การตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562