งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  14,040

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 25 ตุลาคม 2562

กำหนดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2562วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเทศบาลเมืองท่าข้าม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทยลงแม่น้ำตาปี

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเทศบาลเมืองท่าข้าม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทยลงแม่น้ำตาปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ปลาไทยทั้งหมดจำนวน 59,9

02 สำหรับบุคคลภายนอก

01 สำหรับบุคลากรกรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 ตุลาคม 2562

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ  ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดโพนชัย และลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย ในเวลา 08