กรมประมง : ระบบเว็บบอร์ดของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

เว็บบอร์ดสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์ (ในด้านการประมง พื้นที่จังหวัดสระบุรี)

ข้อตกลง หลักเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
                  1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                  2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม  โดยผู้จัดทำเว็บไซด์  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
                  3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

หมายเหตุ: การตอบ หรือถาม จะต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเป็นการแสดงตัวตน


นอกจากนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ปรากฏท้ายนี้