การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  3,427

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอภัย  สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงปลาสลิดด

ตอนที่ 2 แก้ไขข้อมูลจีเอพี ในโปรแกรม APD