ประกาศเจตนารมณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

การดำเนินการที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสูดคนปัจจุบัน

ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในปี พ.ศ. 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    187   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  142  ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   136  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค ...  118  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  89  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  85  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสั...  71  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...  64  กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"จังหวัดสระบุรี    62  ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โค...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   แฟนเพจ