สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี)


สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด 

สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี)

ชื่อไทย : ปูน้ำตกสระบุรี

ชื่อพื้นบ้าน : ปูหิน

ชื่อสามัญ : Waterfall crab, Stream crab

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Larnaudia larnaudii (A. Milne Edwards, 1869)

สถานภาพ : สัตว์เฉพาะถิ่น (endemic)

อาหาร : ซากสัตว์ และพืชที่เน่าเปื่อย

ถิ่นอาศัย : ปูน้ำตกสระบุรี เป็นสัตว์ประจำถิ่นที่พบเฉพาะ ตามลำธารที่ไหลจากเขาหินปูนในเขตจังหวัดสระบุรีเท่านั้่น

สถานที่พบ : ตามลำธารที่ไหลจากเขาหินปูนในเขตจังหวัดสระบุรี

ประโยชน์ : เนื้อปูนำมาเป็นอาหารได้

ลักษณะทั่วไป: เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีกระดองเป็นเปลือกแข็งหุ้มลำตัว ตามหลักชีววิทยาจัดเป็นสัตว์น้ำจำพวกที่มี 10 ขา ปูจัดอยู่ในอันดับ "เดคคาโปดา" (Decapoda) ลักษณะทั่วไป ปูมีขาเป็นคู่รวม 5 คู่ คู่แรกเรียกกันว่า "ก้าม" หรือ "ก้ามปู" หรือ "ก้ามหนีบ" ขาคู่ที่สองถึงคู่ที่ห้า เรียกว่า "ขาเดิน" หรือ "ขาว่ายน้ำ" ขาแต่ละข้างมีรอยแยกหรือข้อต่อติดต่อกันเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนเรียกว่า "ปล้อง" ขาแต่ละข้างจะประกอบด้วยปล้อง ต่อกันรวม 7 ปล้อง ปล้องที่ 1 อยู่ติดกับลำตัว ข้อต่อของขาปล้องที่ 2 และที่ 3 จะติดต่อกันเหนียวแน่นไม่สามารถพับงอ ขยับเขยื้อนได้ เป็นเหตุให้ปูขยับขาเคลื่อนไหวเดินได้ไม่ตรงทิศทาง ปูมีขาเดิน 4 คู่ โดยปกติขาเดินทั้งซ้ายและขวาจะมีลักษณะเหมือนกัน ในบางครั้งจะพบว่าปูบางชนิดจะมีขาเดินอยู่เพียง 3 คู่ แท้จริงขาเดินคู่ที่ 4 มีขนาดเล็กและสั้นพับแนบติดกับกระดองด้านข้าง  จับปิ้ง ลักษณะคล้ายแผ่นกระเบื้องเรียงต่อกันอยู่ 7 แผ่น จับปิ้งของปูเพศเมียมีขนาดกลมกว้างใหญ่เกือบเต็มส่วนอก จับปิ้งของปูนับเป็นอวัยวะ "ส่วนท้อง" สัตว์น้ำประเภทนี้ ปลายจับปิ้งหรือปล้องท้องแผ่นที่ 7 เป็น "รูก้น" ของปูเพื่อใช้ในการขับถ่าย ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ภายในร่างกายของปู จะมีกระดองปกคลุมอยู่ ปูฟอกเลือดโดยการรับออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำผ่านเข้าทางบริเวณเหงือก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าก้ามหนีบ อวัยวะที่ใช้สำหรับระบายทางน้ำออก ส่วนมากอยู่บริเวณข้าง ๆ รยางค์ปาก เหงือกของปู คือส่วนที่เราเรียกว่า "นมปู" ปูสองกระดอง คือ ปูซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมจะลอกคราบ ลอกกระดองอันเก่าทิ้งขอบหลังของเปลือกกระดองอันใหม่จะเผยออกมาให้เห็นได้ชัด กระดองใหม่ซึ่งถูกสร้างขึ้นในระยะแรก จะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ ปูสองกระดองนี้จัดเป็นปูที่นับได้ว่ามีสภาพเจริญสมบูรณ์เต็มที่มีเนื้อแน่น

 

ประมวลภาพปูน้ำตกสระบุรี

 

 

ปลาน้ำจืด ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี