บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

( นายประพล อิสโร )

ประมงจังหวัดสระบุรี
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานประมง))

Chief of Saraburi Fisheries Provincial Office

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1429

    


นางสาวศุภรา ไชยหาญ

Nong Don Fisheries District Office
(ประมงอำเภอหนองโดน)

รับผิดชอบอำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด

 

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level
เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1432

    
นายอรรถพล พฤกษวานิช

Kaeng Khoi Fisheries District Office
(ประมงอำเภอแก่งคอย)

รับผิดชอบอำเภอแก่งคอย, อำเภอวังม่วง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level
เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1430

    
นางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์

Nong Khae Fisheries District Office
(ประมงอำเภอหนองแค)

รับผิดชอบอำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level
เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1427

    
นางอรุณ เจริญสุข

Phra Phutthabat Fisheries District Office
(ประมงอำเภอพระพุทธบาท )

รับผิดชอบอำเภอพระพุทธบาท, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
Fishery Officer, Experienced Level
เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1428

    
นายสัญชัย คชประดิษฐ์

Ban Mo Fisheries District Office
(ประมงอำเภอบ้านหมอ)

รับผิดชอบอำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
Fishery Officer, Operational Level
เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1431

    


นางยู่อี้ เกตุเพชร

Fisheries Development and Extension Group
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)


นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
Fishery Biologist, Senior Professional Level 

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1426

    
นายธีรยุทธ วิเศษศรี

รับผิดชอบอำเภอเมืองนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
Fishery Biologist, Practitioner Level

    
นางสาวปวีณ์นุช บุญล้ำ

รับผิดชอบอำเภอหนองแซงนักวิชาการประมง
Fishery Biologist

    


นายรัชพล ผลมั่ง

Fisheries Administration and Management Group
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)


เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1425

    
นายธีระ นิจศรีวงศ์

รับผิดชอบอำเภอมวกเหล็กเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
Fishery Officer, Operational Level

    
นายนราธิป ศรีบุตรโครต

เจ้าหน้าที่ประมง
(Assistant Fishery Officer)

 

 

    


นางสาวนำพร เทพสุวรรณ

General Administration and Strategy Group
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
General Administration Officer, Practitioner Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1424

    
นางเอริสา บุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(General Service Officer, Experienced Level)
    


นางมะลิ ศรัทธานุศาสตร์

พนักงานธุรการ ส.4
(Assistant General Service Officer Level 4)
    


นางสาวพรศิริ โพธาราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Data Entry Officer)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   แฟนเพจ