บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
นางสาวรัตนา ใจเย็น

ประมงจังหวัดสระบุรี

Chief of Saraburi Fisheries Provincial Office

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1429

    


นางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์

Nong Khae Fisheries District Office
(ประมงอำเภอหนองแค)

รับผิดชอบอำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1427

    
นายรัชพล ผลมั่ง

Ban Mo Fisheries District Office
(ประมงอำเภอบ้านหมอ)

รับผิดชอบอำเภอบ้านหมอ, อำเภอเสาไห้

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1430

    
นายอรรถพล วงศ์อมฤต

Kaeng Khoi Fisheries District Office
(ประมงอำเภอแก่งคอย)

รับผิดชอบอำเภอแก่งคอย, อำเภอวังม่วง

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1430

    
นางสาวศุภรา ไชยหาญ

Nong Don Fisheries District Office
(ประมงอำเภอหนองโดน)

รับผิดชอบอำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1432

    
นางอรุณ เจริญสุข

Phra Phutthabat Fisheries District Office
(ประมงอำเภอพระพุทธบาท )

รับผิดชอบอำเภอพระพุทธบาท, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
Fishery Officer, Experienced Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1428

    


นางยู่อี้ เกตุเพชร

Fisheries Development and Extension Group
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)


นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
Fishery Biologist, Senior Professional Level 

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1426

    
นายสัญชัย คชประดิษฐ์

รับผิดชอบอำเภอหนองแซง


เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
Fishery Officer, Operational Level

    
นางสาวปวีณ์นุช บุญล้ำ

รับผิดชอบอำเภอเมือง


นักวิชาการประมง
Fishery Biologist

    


นายวุฒิชัย พลหนองหลวง

Fisheries Administration and Management Group
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)


นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
Fishery Biologist, Practitioner Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1425

    
นายธีระ นิจศรีวงศ์

รับผิดชอบอำเภอมวกเหล็ก


เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
Fishery Officer, Operational Level

    
[ ว่าง ]

รับผิดชอบอำเภอเมือง

 

เจ้าหน้าที่ประมง
Assistant Fishery Officer

    


นางสาวนำพร เทพสุวรรณ

General Administration and Strategy Group
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
General Administration Officer, Practitioner Level

เบอร์ติดต่อประจำตำแหน่ง 065 940 1424

    
นางเอริสา บุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(General Service Officer, Experienced Level)
    


นางมะลิ ศรัทธานุศาสตร์

พนักงานธุรการ ส.4
(Assistant General Service Officer Level 4)
    
นางรุจิกาญน์ ศิริแดง

พนักงานธุรการ ส.3
(Assistant General Service Officer Level 3)
    
นายณภัทร พัฒนาสันต์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
(Driver Level 2)
    


นางสาวพรศิริ โพธาราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Data Entry Officer)
    
นายสุดชาย สนธิวัฒน์

พนักงานขับรถยนต์
(Driver)
    
นางสาวจำเนียร รื่นนาม

พนักงานทำความสะอาด
(Maid)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล