ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |  อ่าน: 212 ครั้ง


รายงานผลการดำเนินการให้บริการตามคู่มือประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

 ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

 ไตรมาส 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)