งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  52,556

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ ตำบลบางกระสัน ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบ้านโพ และตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบการทำประมงและการลักลอบทำการประมง บริเวณหน้าเขตที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ ตำบลบางกระสัน ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบ้านโพ และตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบการทำประมงและการลักลอบทำการประมง บริเวณหน้าเขตที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 75 กล่อง น้ำหนัก 1,585 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ AK/886 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

กรณี ปลานิลตายในกระชัง และลำน้ำมูล (จ.เลย และ จ.อุบลราชธานี)

กรณี คณะกรรมการฯ ยังมิได้ประกาศเขตควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จ.สุราษฎร์ธานี)

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการป

แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)

แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง)