งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  32,407

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า (เขาฟาละมี)

การแปรรูปปลาดุกรัสเซีย จากฟาร์มสำเนาพันธุ์ปลา

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ความคืบหน้าโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน งวดที่ 2

การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

อนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

ลูกปลาดุกจาก บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาดุก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่ำ

เคลื่อนย้ายปลาบึก ขนาดใหญ่ 5 ตัว