การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  16,945

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565

ประกาศวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565  ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มต้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ปีนี้คาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย จำนวน 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค.65 กรมอุตุ

ใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นำใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงบริเวณแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง และหมู่ที่ 8,9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับใบอนุ

ออกตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพื่อออกใบอนุญาตให้ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพื่อออกใบอนุญาตให้ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง บริเวณแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง และหมู่ที่ 8,9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ วันที่ 27 เม.ย. 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลาตะเพียนขาว) จำนวน 200,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ณ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ชุมชนโดยรอบ พร้