ราคาสัตว์น้ำ  12,851

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตารางประกาศราคา (ล่าสุด 7 ก.ย. 64)

ข้อมูลราคาสัตว์น้ำจากจับจากเรือประมงพื้นบ้าน

ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร , สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำตัดขน และรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ณ โรงพยา