ราคาสัตว์น้ำ  696

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำรายนายศตรววษ สมตัว ม.๘ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำให้เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำคันบ่อพังทลาย มีลูกปลาตะเพียนหลุดรอดอ

ราคาหน้าฟาร์ม

ราคาขายปลีก

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทหอยทะเล

6 กันยายน 2562 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทหอยทะเล ในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

เพิ่มเติม ๒๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓

ปรับปรุง ๓ มกราคม ๒๕๖๓

มาตรา11 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ (ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ)

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย