สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  71,926

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สรุปผลการปฎิบัติงานรายเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาม 2563-FILE3

พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ผอ.ศรชล.ภาค 2) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง โดยมีนายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง พร้อมเจ้าหน้าที่ศจร.ปากพนัง และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพให้การต้อนรับโดย

สรุปผลการปฎิบัติงานรายเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาม 2563-FILE2

สรุปผลการปฎิบัติงานรายเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาม 2563

สถิติการนำเข้าผ่านด่านตรวจประมงลาดกระบัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลากะพงขาว กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง ซอสหอย ปลาแมคเคอเรลปรุงแต่งบรรจุกระป๋อง จากการตรวจสอบพบว

การส่งออกประจำเดือนธันวาคม 2563