สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  14,960

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศจีนเเละฮ่องกง พร้อมให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

สขร.1 ศจร.สมุทรสงคราม ประจำเดือนเมษายน 2563

เดือน มีนาคม

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบ (FSW) ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ณ ด่านศุลกากรช่อมจอมจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ปล

สถิติการนำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ประจำเดือน เมษายน 2563

ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถิติการส่งออก ประจำเดือนเมษายน 2563

สถิติการนำเข้า ประจำเดือนเมษายน 2563