สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  387,963

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

(อ.ปากเกร็ด) สนับสนุนพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว @อบต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทส

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจประมงกระบี่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564