ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  2,542

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป้นประธานในการประชุมฯ

(ศพก.) เครือข่าย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

คุณธนาตย์ หง่าหลี (ล้อมรัก ออร์แกนิค ฟาร์ม)?

สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจออกตรวจพื้นที่เขตชายแดนไทย-ลาว

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจออกตรวจพื้นที่เขตชายแดนไทย-ลาว จุดผ่อนปรนการค้าบ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อตรวจใบอนุญาตและชนิดสัตว์น้ำก่อนการส่งออกสินค้าไปประเทศลาว โดยมีการจำหน่ายปลานิล  ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์

นักศึกษาราชภัฏเข้าศึกษาดูงาน21/10/59/2

นักศึกษาราชภัฏศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงาน21/10/59

กลุ่มเกษตรกรปลากราย จ.ชัยนาท

สารคดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง(ศ.พ.ก) ตอนที่ 2