ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  15,919

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยเจ้าหน้าที่ ศพช.ฉะเชิงเทราร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมท้าวเทวาและสำนักงานประมงอ.ศรีราชา

กิจกรรมปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยเจ้าหน้าที่ ศพช.ฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

กิจกรรมปล่อยกุ้งกลุ่มกำนันและชาวย้านหมู่ 2 ต.บางพระ

รูปภาพร่วมกันปล่อยกุ้งแชบ๊วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : ขยะคืนฝั่งเชิญพี่น้องชาวประมงร่วมกันนำขยะกลับมาถึงบนฝั่ง

ประชาสัมพันธ์ : ขยะคืนฝั่งเชิญพี่น้องชาวประมงร่วมกันนำขยะกลับมาถึงบนฝั่ง ลงทะเบียนผ่านสแกนคิวอาร์โค้ด 

มาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น ปลาดาบลาวแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 4 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น ปลาดาบลาวแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาว