สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี 2565

ร่วมเป็นสะพานบุญ ประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมประมงกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565 
ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น 
เพื่ออุปภัมภ์ค้ำชู ทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน สำหรับบูรณะปฏิสังข์ศาลาการเปรียญของวัด
ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ในการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน 
สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคาร "กรุงไทย จำกัด สาขาพหลโยธิน 39 
ชื่อบัญชี กฐิน-ผ้าป่า กรมประมง เลขที่บัญชี 039 0 30200 7 
( ท่านที่ประสงค์ขอใบอนุโมทนาบัตร สามารถติดต่อสอบถามการเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการคลัง กรมประมง 0 2940 6537 )
ใบจตุปัจจัยในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565   กำหนดการจัดงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565

ในการร่วมบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน ครั้งนี้
จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

แผนที่การเดินทาง   (รถส่วนบุคคล)  (รถบัส/รถขนาดใหญ่)
https://www.fisheries.go.th/fpo-saraburi


ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กันยายน 2565   5

กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565 ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   15

คิดสักนิด...กับ "ปลาเรืองแสง" สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม ที่สร้างรายได้ระดับจุลภาค...อาจส่งผลกระทบถึงระดับมหภาค   12

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2565   10

กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้   17

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถ    60

กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท   163

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)   272

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (รายละเอียด)   244

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ สอ...   251

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กันยายน 2565   5

กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565 ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   15

คิดสักนิด...กับ "ปลาเรืองแสง" สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม ที่สร้างรายได้ระดับจุลภาค...อาจส่งผลกระทบถึงระดับมหภาค   12

ว่าด้วยเรื่องน้ำ.... คุณสมบัติของน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    67

เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 (การเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้)   43

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2565   10

รู้ไว้ไม่ตกเทรน...ไม่มีโทษ...ไม่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับ  "เครื่องมือประมงบางชนิด" และ "สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จา...   60

ฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดระบายสี ในงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำหรับนักเรียน)   50

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   67

เมื่อ ปลาช่อนอเมซอน (Arapaima gigas) เป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องปฏิบัติ...   65

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี    96

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำน...   125

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่...   166

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและแนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี   130

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม และในสถานประกอบการที่พั...   246

กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้   17

สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี   28

สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง กับ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง   42

ข้อต้องปฏิบัติ ในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ กรมประมง   62

Infographic การพิจารณาการเป็นอาหารสัตว์น้ำที่ต้องขึ้นทะเบียน และการนำเข้า อาหารสัตว์น้ำ เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)    57
  ทั้งหมด
   28 ก.ย. 2565  กตส.  เปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประก..    27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารการคลัง ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    27 ก.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือตรวจประมงทะเล 606,614,619,701,1001 และ 1002 จำนวน 6 ลำ ..  อ่านทั้งหมด
   06 ก.ค. 2565  ศทส.  ประกาศ รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ..    29 มิ.ย. 2565  กตน.  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน..    21 มิ.ย. 2565  ศทส.  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    07 มิ.ย. 2565  สปก.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    27 พ.ค. 2565  กนป.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    27 ก.ย. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารการคลัง ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    27 ก.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือตรวจประมงทะเล 606,614,619,701,1001 และ 1002 จำนวน 6 ลำ ..    26 ก.ย. 2565  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   21 ก.ย. 2565  กตส.  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    21 ก.ย. 2565  กตส.  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัด DOUBLE SEAM แบบอัตโนมัติ 1 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ..    19 ก.ย. 2565  กยผ.  ราคากลาง จ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน..    14 ก.ย. 2565  กตป.  ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือของเรือตรวจประมงทะเล 606, 614, 619, 701, 1001 และ 1002 จำนวน 6 ลำ ของกองตรวจก..    09 ก.ย. 2565  กอส.  ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย..  ราคากลาง ทั้งหมด
   28 ก.ย. 2565  กตส.  เปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประก..    12 ก.ย. 2565  สลก.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักเลขานุการกรม..    02 ก.ย. 2565  กตป.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว หน่วยป้องกันและปราบปรามประม..    31 ส.ค. 2565  สลก.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมฯ 1 แห่ง สำนักงานเลขานุกา..    30 ส.ค. 2565  สลก.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่พระราชฐาน จำนวน 8 แห่ง 1 รา..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

  

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE

ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)
           ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

          123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) 
          Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000

การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) 
                                      โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
 

Social Network    Email envelope inbox mail message send icon - Apple Apps : fpo.saraburi1@gmail.com

facebook-icon-preview-1 | SE-UpdateFacebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี

แชทไอคอน, ไอคอนแชท, ไอคอนเส้น, เครื่องหมายภาพ PNG สำหรับการดาวน์โหลดฟรี | Line  icon, Snapchat logo, Logo line LINEID : fposaraburi

QR Code Line   


ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  0 3634 0742

  0 3634 0742

  fpo.saraburi1@gmail.com

  จังหวัดสระบุรี  เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง

      คำขวัญประจำจังหวัดสระบุรี


" พระพุทธบาทสูงค่า             เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
  ฐานผลิตอุตสาหกรรม          เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
  หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี        ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
  เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน     ลือลั่นเมืองชุมทาง "

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง