สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
https://www4.fisheries.go.th/fpo-amnatcharoen สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

  143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

  045452027

  045452027

  fpo-amnat@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง