นายวชิระ กว้างขวาง

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


สำนักงานประมงอำเภอ

สำนักงานประมงอำเภอ
    




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ