บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


ประมงอำเภอ


    
Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000