ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 


       สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการก่อตั้งพร้อมกับการยกฐานะอำเภออำนาจเจริญเป็น"จังหวัดอำนาจเจริญ" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เดิมสำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 สำนักงานได้ย้ายมาเช่าอยู่บ้านเลขที่ 293 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และปีงบประมาณ 2538 กรมประมงอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดอำนาเจริญดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหม่ อยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ห่างจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไปทางยโสธรประมาณ 4 กิโลเมตร และเปิดที่ทำการสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายสุธา  เภรีภาส เป็นประมงจังหวัดอำนาจเจริญคนแรก

 

 

                                                     ที่มา : หนังสือประวัติสำนักงานประมงจังหวัดและประมงจังหวัดคนแรก

โดย สำนักงานเลขานุการกรม ธันวาคม 2548