ปริมาณผลผลิตจากการประมง

ปริมาณผลผลิตจากการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

ปริมาณผลผลิตจาการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

กิจกรรม

ปี 2559

ปี 2560

ปี2561

ปี2562

1

ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ (ตัว)

53,138,800

57,218,000

72,680,200

กำลังดำเนินการสำรวจ

2

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (ก.ก.)

1,903,287

1,972,518.84

1,574,560

  กำลังดำเนินการสำรวจ

3

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ  (ก.ก.)

649,310

698,080

172,112

  กำลังดำเนินการสำรวจ

                                                      

                                                       มูลค่าผลผลิตจาการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

กิจกรรม

ปี 2559

ปี 2560

ปี2561

ปี2562

1

ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ (บาท)

24,465,960

25,017,700

38,020,000

  กำลังดำเนินการสำรวจ

2

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (บาท)

97,507,409

105,405,297.51

93,588,810

  กำลังดำเนินการสำรวจ

3

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ  (บาท)

43,877,840

47,049,300

9,973,427

  กำลังดำเนินการสำรวจ

รวม (บาท)

165,851,209

177,472,297.51

141,582,237

  กำลังดำเนินการสำรวจ