สำนักงานประมงอำเภอชานุมาน 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงอำเภอชานุมาน

นางชลทิชา มูลจันทร์    ประมงอำเภอชานุมาน

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอชานุมาน โทรศัพท์  065 2405938

 Facebook :  -