สำนักงานประมงอำเภอลืออำนาจ 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงอำเภอลืออำนาจ

นายสันติ  สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ โทรศัพท์ 065-2405937

 Facebook : สนง.ประมงอำเภอลืออำนาจ