สำนักงานประมงอำเภอพนา 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงอำเภอพนา

นายโอภาษ  บรรลือ  ประมงอำเภอพนา

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอพนา โทรศัพท์ 065-2405936

 Facebook : สนง.ประมงอำเภอพนา