โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ   

ที่ตั้ง : บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

2.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง

ที่ตั้ง : บ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

3.  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย

ที่ตั้ง : บ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

4.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน   

ที่ตั้ง : บ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน