สัตว์น้ำประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ปลาสร้อยขาว

สัตว์น้ำประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ชื่อสามัญ Siamese mud carp

ชื่อวิทยาศาสตร์ Henicorhynchus siamensis (Sauvage,1881)

ชื่อท้องถิ่น ส้อยหัวกลม

ปลาสร้อยขาว เป็นปลาน้ำจืดนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีลักษณะลำตัวเพียวยาวหัวโต และกลมมน ปากเล็กอยู่เกือบจะสุดจะงอยปากกึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดูกยื่นออกมาไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวสีเงินอมเทา เหนือครีบอกมีจุดสีคล้ำ ครีบหลังเล็ก ครีบหางเว้าลึกและมีจุดประสีคล้ำ โคนครีบหางมีจุดสีจาง มีขนาดโตเต็มที่ประมาณขนาด ๒๐ เซนติเมตร

          ปลาสร้อยขาวมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ในฤดูฝนจะมีการอพยพย้ายถิ่นขึ้นสู่ต้นน้ำ หรือบริเวณที่น้ำหลากเพื่อวางไข่และหากิน พบโดยทั่วไปทุกลำน้ำในจังหวัดอำนาจเจริญ ลำเซบก ลำเซบาย ห้วยละโอง ห้วยจันลัน ห้วยปลาแดก ห้วยพระเหลา ห้วยตาเทียว อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท

          ปลาสร้อยขาว นิยมมาทำปลาร้า ทำน้ำปลา ปลาส้ม และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม