Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |   ข่าววันที่: 2020-07-26 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์ Fisheries Shop ช่องทางจำหน่ายสินด้านประมงออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านประมงที่สนใจ โดยผู้ที่จะเข้ามาจำน่ายสินค้านั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดี (GAP)  หรือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน (ทบ.2) นำสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ หรือสำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้านท่าน

เว็ปไซค์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (563)  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (490) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (361) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (360) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (304) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (301) แบนp2.. (295) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (295) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (290) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (272) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (266) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (255) สัตว์น้ำควบคุม.. (251) แบนp4.. (249) แบนp1.. (248) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (236) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (234) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (231) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (224) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (223)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000