กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1K | อ่าน: 3.2K

www4.fisheries.go.th/fptdgroup

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1312#   กดส่ง

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

SOLAS ,Safety Of Life At Sea ...

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  119 ครั้ง


SOLAS นั้นมีชื่อเต็มคือ Sa..อ่านต่อ 


Pyrotechnic...

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  96 ครั้ง


..อ่านต่อ ผู้พิชิตแห่งท้องทะเล...

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  89 ครั้ง


..อ่านต่อ 
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

  

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  

จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเรือตรวจการณ์ให้มี  ประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในน่านน้ำภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประเมินผล และสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนว ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อ กองตรวจการประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 แผนที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง
Latitude:13.8435634   Longitude:100.575214

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2018-08-03 08:58:00 น. (ลำดับที่: 276)