Pyrotechnic 


Pyrotechnic

Parachute Rocket Red
พลุส่งสัญญาณระยะไกลทั้งกลางวันและกลางคืน ออกแบบมาเพื่อทนต่อการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมและให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แม้หลังจากแช่น้ำ คุณสมบัติของด้ามจับที่ปรับปรุงเพื่อการจัดการที่ง่ายและสอดคล้องกับ SOLAS 74/88 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Rocket ขับเคลื่อนเปลวไฟสีแดงที่ติดกับร่มชูชีพถึง 300 เมตรและเผาเป็นเวลา 40 วินาที SOLAS ต้องการให้มีพลุส่งสัญญาณ 12 อันบนสะพานเดินเรือ และ 4 อัน จะติดตั้งในแพชูชีพและเรือชูชีพ

Red hand flare
ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน สัญญาณขอความช่วยเหลือ สำหรับเรือชูชีพและแพชูชีพตามมาตรฐาน SOLAS 74/88 ยังใช้งานได้กับเรือขนาดเล็ก Hand flare นั้นติดตั้งที่จุดดึงลวดซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและน่าเชื่อถือในการจุดระเบิด เวลาการเผาไหม้: 60 วินาที 15,000 cd น้ำหนัก: 176 กรัม มีจำนวน 6 อัน ในเรือชูชีพและแพชูชีพ

Buoyant smoke signal
มีไว้สำหรับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในเวลากลางวันบนเรือชูชีพและแพชูชีพ
ตัววัสดุทำจากเหล็กป้องกันการกัดกร่อนและดำเนินการที่ชัดเจนและเรียบง่าย ใช้งานได้เป็นเวลา 3. นาที สอดคล้องกับSOLAS 74/96 มีจำนวน 2 อัน ในเรือชูชีพและแพชูชี