เรือตรวจประมง 19 ฟุต 


ขนาดและสมรรถฯ

-  ความยาวตลอดลำ (Length Overall)        ไม่น้อยกว่า 19.6 ฟุต (6.00 เมตร)

-  กว้างกลางลำ (Beam)                           ไม่น้อยกว่า 7.4 ฟุต (2.26 เมตร)

-  ความเร็วสูงสุด (Maximum Speed)        ไม่น้อยกว่า 30 น็อต ในสภาพเรือมีน้ำมันเต็มถัง พร้อมคนประจำเรือ 5 คน

-  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างด้วยสแตนเลส มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร