โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights)

โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights) 


โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights)

          การเดินเรือในเวลากลางคืน เรือเดินทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งและใช้โคมไฟสัญญาณตามกฎการเดินเรือสากล เพื่อแสดงให้เรือที่อยู่ในบริเวณได้ทราบและสามารถกำหนดทิศทางของเรือลำนั้นๆ ได้อันเป็นประโยชน์ในการบังคับเรือไม่ให้เกิดการชนกัน หรือหลีกเลี่ยง หรือส่งสัญญาณขอทาง

          คำจำกัดความและความหมายของโคมสัญญาณหรือ Navigation Lights ที่ติดตั้งและใช้ในการเดินเรือเวลากลางคืนหรือในขณะที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเนื่องจากสภาวะอากาศของทะเล
          1. Masthead light หมายถึง ไฟเสาเรือ เป็น โคมไฟสีขาวที่ติดตั้งเสาด้านหน้าและ/หรือเสาหลัง แนวกึ่งกลางลำเรือ มีมุมกว้างด้านหน้า 225 องศา

          2. Side lights หมายถึง ไฟกราบเรือ เป็น โคมไฟสีแดง (ติดตั้งด้านกราบขวา) และ โคมไฟสีเขียว (ติดตั้งด้านกราบซ้าย) เพื่อแสดงให้เรือที่ผ่านไปมาในตอนกลางคืนทราบทิศของหัวเรือที่เดินทาง มีมุมกว้างด้านหน้า 112.5 องศา สำหรับเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 20 เมตร โคมไฟกราบเรือสามารถติดตั้งแบบรวม (Combined) อยู่ในโคมไฟเดียวกันได้ทั้งสีแดงและสีเขียว ติดตั้งไว้ที่บริเวณแนวกึ่งกลางลำเรือ ด้านหน้าหรือด้านท้ายเรือ

          3. Stern light หมายถึง ไฟท้ายเรือ เป็นโคมไฟสีขาว ติดตั้งบริเวณท้ายเรือหันหน้าออกไปด้านท้าย มีมุมกว้างด้านหน้า 135 องศา

          4. Towing light หมายถึง ไฟลากจูง เป็นโคมไฟสีเหลือง มีคุณสมบัติเหมือนไฟท้ายเรือในข้อ 3 และติดตั้งเหนือไฟท้ายเรือ

          5. All-round light หมายถึง ไฟรอบทิศ เป็นโคมไฟสีขาว, สีเหลือง, สีเขียว หรือสีแดง เปล่งแสงสว่างและมองเห็นได้รอบ 360 องศา ติดตั้งเพื่อเป็นไฟสัญญาณที่ยอดเสาหรือบนเสากระโดงเรือ

          6. Flashing light หมายถึง ไฟกระพริบ เป็นโคมไฟสีขาว, สีเหลือง, สีเขียว หรือสีแดง กระพริบเป็นจังหวะติดต่อกันปกติจะกระพริบ 120 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่า ติดตั้งเพื่อเป็นไฟสัญญาณที่ยอดเสาหรือบนเสากระโดงเรือ

          7. Special flashing light หมายถึง ไฟสัญญาณกระพริบเฉพาะงาน เป็นโคมไฟสีเหลือง กระพริบเป็นจังหวะติดต่อกัน 50 ถึง 70 ครั้งต่อนาที ติดตั้งแนวกึ่งกลางของสิ่งที่ทำการลากจูงด้านหัวและท้าย หรือติดตั้งกับแนวอวน หรือติดตั้งบนบกเพื่อแนวเขื่อน เป็นต้น

          ทัศนวิสัยของโคมไฟ (Visibility of lights) เรือยาวตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป
                     • โคมไฟเสากระโดง 6 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 3 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 3 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 3 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 3 ไมล์


          เรือยาวตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 เมตร
                     • โคมไฟเสากระโดง 5 ไมล์
          เว้น เรือที่ยาวไม่ถึง 20 เมตร 3 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 2 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 2 ไมล์
          เรือยาวไม่ถึง 12 เมตร
                     • โคมไฟเสากระโดง 2 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 1 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 2 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 2 ไมล์
          เรือหรือวัตถุที่บางส่วนจมน้ำมองเห็นไม่เด่นชัดขณะถูกลากจูง
                     • โคมไฟสีขาวมองเห็นได้รอบทิศ 3 ไมล์

Cr.marinerThai