เรือตรวจประมง Air Boat 


ขนาดและสมรรถนะ

- ความยาวตัวเรือตลอดลำไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร

- ความกว้างส่วนท้ายเรือไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- ความสูงผนังด้านข้างเรือไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

- ความเร็วได้สูงสุด (Maximun Speed Empty) ได้ไม่น้อยกว่า 40 น็อต

         - ความเร็วได้เมื่อบรรทุกน้ำหนักเต็มสมรรถนะ (Maximum Speed Full Loaded) ได้ไม่น้อยกว่า 30 น็อต