เรือตรวจประมง 38 ฟุต 


ขนาดและสมรรถนะของเรือ        

-   ความยาวตลอดลำ (Length Overall) ไม่น้อยกว่า 38 ฟุต

-   ความกว้างกลางลำ (Breadth Moulded) ไม่น้อยกว่า 9 ฟุต

-   ความลึกของเรือ (Depth Moulded) ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต  6  นิ้ว

-   จำนวนผู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 15 คน

-   ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 35 น็อต

-   ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร

-   ระยะปฏิบัติการของเรือไม่น้อยกว่า 150 ไมล์    

-   เครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า  2 เครื่อง