ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ

ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ 


มนุษย์รู้จักการถ่วงน้ำหนักที่บริเวณท้องเรือเพื่อเสริมสมดุลย์กันมานานตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการสร้างเรือเดินทะเล นักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยไปเที่ยวพระบรมหาราชวัง ก็คงจะเคยเดินย่ำไปบนพื้นส่วนที่ปูไว้ด้วยแท่งปูนที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็น "อับเฉา" (Solid หรือ Permanent Ballast) อยู่ในเรือสำเภาอย่างไม่ทราบที่มา หรือพวกตุ๊กตาจีนสวยงามที่ประดับประดาอยู่ที่วัดโพธิ์นั่นก็ใช่อับเฉาเหมือนกัน

สำหรับเรือในปัจจุบันที่ออกแบบและสร้างใหม่ โดยปกติจะไม่จัดให้มีก้อนอับเฉาในโครงสร้างเรือเลยเพราะผู้ออกแบบ สมควรตรวจสอบความทรงตัวด้วยการคำนวณและแก้ไขมิติ รูปร่างเรือที่อาจมีปัญหา ให้เหมาะสมได้ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง

ปกติแล้วก้อนอับเฉาจะถูกใช้แค่ใน 2 กรณีเท่านั้น คือ 
1. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของนาวาสถาปนิกผู้ออกแบบเรือ ที่มาถูกพบหลังจากที่ตัวเรือสร้างเสร็จไปแล้ว (แค่นี้ก็น่าอายจนแทบต้องเอาปี๊บคลุมหัวเลยทีเดียว)
2. ชดเชยความทรงตัวจากการดัดแปลงเรือเก่า (Ship Conversion) เช่น การดัดแปลงเรือปลาให้เป็นเรือโดยสาร เป็นต้น

คอนกรีตหรือแท่งปูนซีเมนต์มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเพียง 2 เท่ากว่าๆ จึงไม่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมสมดุลย์ของเรือ เมื่อเทียบกับเหล็กที่หนาแน่นกว่าน้ำเกือบ 8 เท่า นั่นทำให้แท่งปูนกินพื้นที่เกะกะอยู่ในท้องเรือ กีดขวางการใช้สอย การตรวจสภาพและบำรุงรักษา ทั้งยังต้องผูกรั้งให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้ขยับออกจากตำแหน่งเมื่อเรือเอียงไปมาในคลื่นลม โครงสร้างที่รองรับก็ต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะส่วนตามจำเป็น

แท่งปูนยังเป็นน้ำหนักส่วนเกินที่เรือต้องแบกและขนไปมาตลอดชีวิตเป็นที่สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ

สรุปแล้วแท่งปูนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรติดตั้งในเรือตามอำเภอใจ โดยปราศจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่

บทความจาก Tagu offshore Thailand