เรือตรวจประมง 70 ฟุต 


ขนาดและสมรรถนะของเรือแต่ละลำ

- ความยาวตลอดลำ  (LENGTH  OVERALL)  ไม่ต่ำกว่า 70 ฟุต

- ความกว้างกลางลำ  (BREADTH  MOLDED) ไม่ต่ำกว่า 17      ฟุต

- ความลึกของเรือ  (DEPTH  MOLDED)  ไม่ต่ำกว่า 9 ฟุต

- กินน้ำลึก  (DRAFT)  ประมาณ 5 ฟุต

- ความเร็วสูงสุด  (MAXIMUM  SPEED)  ไม่ต่ำกว่า 30 น็อต

- ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง  (MAXIMUM  CONTINUOUS  SPEED) ไม่ต่ำกว่า 25 น็อต

- รัศมีทำการ (ENDURANCE) ไม่ต่ำกว่า 500 ไมล์ทะเล  ที่ความเร็วเดินทาง  (CRUISING SPEED ) ไม่ต่ำกว่า 25 น็อต

- เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วพร้อมเกียร์ขับเพลาใบจักร 2 เครื่อง

- ความจุถังน้ำจืดไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร