SOLAS ,Safety Of Life At Sea

SOLAS ,Safety Of Life At Sea  


SOLAS นั้นมีชื่อเต็มคือ Safety Of Life At Sea โดยหลายคนคงจะรู้จักที่เรียกว่า SOLAS Convention หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ซึ่ง SOLAS นั้นถือเป็น 1 ใน 4 เสาหลักสำคัญของ IMO โดยการออกข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ , โครงสร้างเรือ และ การทำงาน สำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีเพื่ออะไร และมีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง.......
SOLAS เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1914 หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือไททานิค แต่ไม่มีผลบังคับใช้จริงจัง เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 วันที่ 17 มิถุนายน 1960 ทาง IMO ได้ประสบความสำเสร็จในการบรรลุข้อตกลงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล และมีการบังคับใช้วันที่ 26 พฤษภาคม 1965 ต่อมา ซึ่งเป็นซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก้าวแรกถึงการปรับปรุงกฎระเรียบข้อบังคับให้ทันสมัยและพัฒนาเทคนิค ของอุตสาหกรรมการเดินเรือ
และในปี ค.ศ. 1974 อนุสัญญาใหม่ฉบับสมบูรณ์ได้ถูกนำมาใช้ โดยมีการแก้ไขและดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม แทนขั้นตอนวิธีการก่อนหน้า ที่มีการดำเนินการแก้ไขล่าช้ามากภายใต้ SOLAS 1960 ได้ใช้เวลาหลายปี กว่าจะมีการแก้ไขและบังคับใช้ เนื่องจากจะต้องแจ้งให้แต่ละประเทศรับทราบและได้รับการยอมรับก่อน และมีเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศที่ยอมรับอนุสัญญาและจำนวนขนาดระวางบรรทุก ( Tonnage ) แต่ภายใต้ SOLAS 1974 มีการแก้ไขและมีการบังคับใช้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยปริยาย โดย SOLAS 1974 มาถูกบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 1980 ซึ่งเป็น 12 เดือน หลังจากมีการลงสัตยาบรรณจากสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ประเทศ กับ จำนวนขนาดระวางบรรทุกไม่น้อย 50 %
SOLAS 1974 ได้กำหนดให้รัฐธงแต่ละประเทศ ให้รับรองเรือที่ชักธง ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ , โครงสร้างเรือ และการทำงาน ของเรือเดินทะเล ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าว ตามภาคผนวกมีการแบ่งออกเป็นสิบสองบท โดยมีการเพิ่มบทใหม่อีก 2 บทในปี 2016 และ 2017 ตามลำดับ ซึ่งในบทที่ห้านั้น เรียกว่า ' SOLAS V' เป็นสิ่งเดียวที่ใช้กับเรือทุกลำในทะเล ซึ่งได้รวมถึงเรือยอร์ชส่วนตัวและเรือขนาดเล็กในการเดินทางภายประเทศ อีกทั้งรวมไปถึงเรือเดินทะเลในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยหลายประเทศได้เปลี่ยนข้อกำหนดระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นกฎหมายแห่งชาติ หรือ กฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ( National laws & Local laws ) ซึ่งหากมีเรือเดินทะเลลำใดฝ่าฝืน SOLAS V ก็จะพบว่าทำผิดกฎหมายและอาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายของประเทศนั้น