ท้องนทีน้ำเงินงามนามเรือตรวจ เราเข้มงวดคุมพื้นที่มีวินัย เพื่อสัตว์น้ำทรัพยากรของคนไทย มีกินมีใช้ ธำรงอยู่ คู่กรมประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

ท้องนทีน้ำเงินงามนามเรือตรวจ เราเข้มงวดคุมพื้นที่มีวินัย เพื่อสัตว์น้ำทรัพยากรของคนไทย มีกินมีใช้ ธำรงอยู่ คู่กรมประมง 

เรื่องเล่าชาวเรือตรวจ


ท้องนทีน้ำเงินงามนามเรือตรวจ เราเข้มงวดคุมพื้นที่มีวินัย

เพื่อสัตว์น้ำทรัพยากรของคนไทย มีกินมีใช้ ธำรงอยู่ คู่กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!