SOLAS ,Safety Of Life At Sea

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

SOLAS ,Safety Of Life At Sea  

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  อ่าน: 223 ครั้ง
 

SOLAS นั้นมีชื่อเต็มคือ Safety Of Life At Sea โดยหลายคนคงจะรู้จักที่เรียกว่า SOLAS Convention หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ซึ่ง SOLAS นั้นถือเป็น 1 ใน 4 เสาหลักสำคัญของ IMO โดยการออกข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์ , โครงสร้างเรือ และ การทำงาน สำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีเพื่ออะไร และมีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง.......
SOLAS เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1914 หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือไททานิค แต่ไม่มีผลบังคับใช้จริงจัง เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 วันที่ 17 มิถุนายน 1960 ทาง IMO ได้ประสบความสำเสร็จในการบรรลุข้อตกลงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล และมีการบังคับใช้วันที่ 26 พฤษภาคม 1965 ต่อมา ซึ่งเป็นซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก้าวแรกถึงการปรับปรุงกฎระเรียบข้อบังคับให้ทันสมัยและพัฒนาเทคนิค ของอุตสาหกรรมการเดินเรือ
และในปี ค.ศ. 1974 อนุสัญญาใหม่ฉบับสมบูรณ์ได้ถูกนำมาใช้ โดยมีการแก้ไขและดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม แทนขั้นตอนวิธีการก่อนหน้า ที่มีการดำเนินการแก้ไขล่าช้ามากภายใต้ SOLAS 1960 ได้ใช้เวลาหลายปี กว่าจะมีการแก้ไขและบังคับใช้ เนื่องจากจะต้องแจ้งให้แต่ละประเทศรับทราบและได้รับการยอมรับก่อน และมีเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศที่ยอมรับอนุสัญญาและจำนวนขนาดระวางบรรทุก ( Tonnage ) แต่ภายใต้ SOLAS 1974 มีการแก้ไขและมีการบังคับใช้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยปริยาย โดย SOLAS 1974 มาถูกบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 1980 ซึ่งเป็น 12 เดือน หลังจากมีการลงสัตยาบรรณจากสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ประเทศ กับ จำนวนขนาดระวางบรรทุกไม่น้อย 50 %
SOLAS 1974 ได้กำหนดให้รัฐธงแต่ละประเทศ ให้รับรองเรือที่ชักธง ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ , โครงสร้างเรือ และการทำงาน ของเรือเดินทะเล ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าว ตามภาคผนวกมีการแบ่งออกเป็นสิบสองบท โดยมีการเพิ่มบทใหม่อีก 2 บทในปี 2016 และ 2017 ตามลำดับ ซึ่งในบทที่ห้านั้น เรียกว่า ' SOLAS V' เป็นสิ่งเดียวที่ใช้กับเรือทุกลำในทะเล ซึ่งได้รวมถึงเรือยอร์ชส่วนตัวและเรือขนาดเล็กในการเดินทางภายประเทศ อีกทั้งรวมไปถึงเรือเดินทะเลในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยหลายประเทศได้เปลี่ยนข้อกำหนดระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นกฎหมายแห่งชาติ หรือ กฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ( National laws & Local laws ) ซึ่งหากมีเรือเดินทะเลลำใดฝ่าฝืน SOLAS V ก็จะพบว่าทำผิดกฎหมายและอาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายของประเทศนั้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,453)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,895) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,716) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,503) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,466) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,339) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,320) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,311) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,284) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,272) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,215) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,165) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,078) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (849) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (769) เรือ 100 ฟุต.. (467) เรือตรวจประมง.. (441) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (436) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900