Pyrotechnic

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

Pyrotechnic 

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  อ่าน: 147 ครั้ง
 

Pyrotechnic

Parachute Rocket Red
พลุส่งสัญญาณระยะไกลทั้งกลางวันและกลางคืน ออกแบบมาเพื่อทนต่อการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมและให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แม้หลังจากแช่น้ำ คุณสมบัติของด้ามจับที่ปรับปรุงเพื่อการจัดการที่ง่ายและสอดคล้องกับ SOLAS 74/88 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Rocket ขับเคลื่อนเปลวไฟสีแดงที่ติดกับร่มชูชีพถึง 300 เมตรและเผาเป็นเวลา 40 วินาที SOLAS ต้องการให้มีพลุส่งสัญญาณ 12 อันบนสะพานเดินเรือ และ 4 อัน จะติดตั้งในแพชูชีพและเรือชูชีพ

Red hand flare
ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน สัญญาณขอความช่วยเหลือ สำหรับเรือชูชีพและแพชูชีพตามมาตรฐาน SOLAS 74/88 ยังใช้งานได้กับเรือขนาดเล็ก Hand flare นั้นติดตั้งที่จุดดึงลวดซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและน่าเชื่อถือในการจุดระเบิด เวลาการเผาไหม้: 60 วินาที 15,000 cd น้ำหนัก: 176 กรัม มีจำนวน 6 อัน ในเรือชูชีพและแพชูชีพ

Buoyant smoke signal
มีไว้สำหรับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในเวลากลางวันบนเรือชูชีพและแพชูชีพ
ตัววัสดุทำจากเหล็กป้องกันการกัดกร่อนและดำเนินการที่ชัดเจนและเรียบง่าย ใช้งานได้เป็นเวลา 3. นาที สอดคล้องกับSOLAS 74/96 มีจำนวน 2 อัน ในเรือชูชีพและแพชูชี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,453)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,895) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,716) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,503) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,466) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,339) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,320) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,311) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,284) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,272) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,215) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,165) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,078) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (849) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (769) เรือ 100 ฟุต.. (467) เรือตรวจประมง.. (441) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (436) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900