เรื่องเล่าชาวเรือตรวจ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (920)  ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (607) ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (556) เรือ 100 ฟุต.. (392) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (383) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (378) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (347) เรือ.. (328) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (309) การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562.. (277) เรือ.. (264) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (240) ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง .. (220) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (212) กิจกรรม.. (211) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง.. (152) บรรยายประชุม ศรชล.ครั้งที 3 งป. 61 20-22 ส.ค.61.. (147) "ธรรมดามีเรือแล้ว ต้องซ่อมเองได้ เป็นหลักของยุทธศาสตร์ ถ้าซ่อมไม่ได้เอง ก็ไม่ควรจะมี" เป็นพระดำรัสของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกี.. (136) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (136) ยินดีต้อนรับ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง ยินดีต้อนรับ เว็ปไซน์อยู่ระหว่างการปรับปรุง.. (92)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900