ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง  

ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมง

 เผยเเพร่: 2018-08-29  |   ข่าววันที่: 2018-09-29 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง เดิมชือศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539โดยมีนายอมร พุทธสัมมา เป็นหัวหน้าศูนย์  คนแรกมีภาระกิจในการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมง ในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ จึงได้ปรับโครงสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมง เป็นฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล และฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงน้ำจืด และต่อมากรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.2559 ฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล และฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงน้ำจืดได้ปรับโครงสร้างใหม่เป็น กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง สังกัดกองตรวจการประมง จนถึงปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,458)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,897) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,717) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,505) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,467) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,341) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,324) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,312) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,285) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,275) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,220) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,165) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,089) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (849) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (770) เรือ 100 ฟุต.. (468) เรือตรวจประมง.. (442) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (439) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900