ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง 

ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง กองตรว...


กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

เดิมชื่อศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 โดยมีนายอมร พุทธสัมมา เป็นหัวหน้าศูนย์คนแรกมีภาระกิจในการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมง ในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ต่อมาในปี พ.ศ.2545 กรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่จึงได้ปรับโครงสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจประมงเป็นฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล และฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงน้ำจืด ต่อมากรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.2559 ฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล และฝ่ายบำรุงรักษาเรือตรวจประมงน้ำจืดได้ปรับโครงสร้างใหม่เป็น กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง และต่อมากรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกในปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง ได้ปรับโครงสร้างใหม่เป็น "กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง" สังกัดกองตรวจการประมง                  โดยมี นายกนก เจ้าประสงค์ นายช่างกลเรือชำนาญการ เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568