ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง กองตรวจการประมง  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

    รายละเอียด กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  fptech.group@gmail.com  โทรศัพท์ 02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400  FAX 02-5620568
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6