ด่านตรวจประมงลาดกระบัง
https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-ladkrabang ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

  ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

  02-360-9112

  lbfishtrade@gmail.com

  หน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 แผนที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง