หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 857 ครั้ง
 

                 

                      1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระรากำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2525 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                    2. ให้บริการออกใบอนุญาต ให้คำปรึกษา แนะนำการเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง

                  สถานที่ปฏิบัติงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ชั้น1 (ด้านซ้าย) ในอาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบังการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ เลขที่33/4 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 02 360 9117 โทรสาร. 02 360 9112

                  รพท.การรถไฟฯ ลาดกระบังจำนวน 6 สถานี คือ

สถานีที่ 1 บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานีที่ 2 บริษัท อิสเทิร์นซีแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด
สถานีที่ 3 บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด
สถานีที่ 4 บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
สถานีที่ 5 บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด
สถานีที่ 6 บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

                    นอกจากนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังยังมีพื้นที่ความรับผิดชอบอีก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากรบางเสาธง และ ด่านศุลกากรทับยาว

1. ด่านศุลกากรบางเสาธง ที่ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากด้านศุลกากรลาดกระบัง  ประมาณ 31.7 กิโลเมตร

2. ด่านศุลกากรทับยาว  ที่ตั้งอยู่เลขที่ 1189/16 ถนนประชาพัฒนาทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร ห่างจากด่านศุลกากรลาดกระบัง  ประมาณ 11.2 กิโลเมตร

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,563)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,106) ประวัติหน่วยงาน.. (1,075) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (857) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (826) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (808) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (798) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (721) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (584) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (531) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (529) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520