นายเดชาธร เทพสุทธิ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงลาดกระบัง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายนพดล คงกฤตยาพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกฤษณ์ ทิพย์ภาระ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวีรภัทร พุ่มพระภา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายศรัณย์ อรุณฉาย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเกียรติศักดิ์ โสภาคะยัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสกลกานต์ สีทาไข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอนวัช เรือนทอง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายมาโนช แสงสุวรรณ์

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ