บทความด่านตรวจประมงลาดกระบัง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 1(A)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าปลาซาบะ ทั้งตัว แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 94,800 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวัน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 2(B)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเนื้อปลาสวาย ฟิลเล แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 24,800 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากเวียดนาม ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทางตู้คอนเทนเนอร์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาฉลามสีน้ำเงินทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 28,500 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวันตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 100,000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากอินโดนีเซียตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี ๓(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าอัลบาคอร์สดแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม ๒๕,๕๖๐ กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากไต้หวัน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ
ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 5(
F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาซาบะทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 24,000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

 

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าทางสถานี3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 23,760 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน      ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

     วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหิมะแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 9,639.820 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากฝรั่งเศส ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

         วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าตาโตแช่เย็นจนแข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 137,475 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากจีน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นคอปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 24609.000 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากชิลี ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                   วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นกุ้งกุลาลายเด็ดหัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 4911.600 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากศรีลังกาและต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า
สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 21,678 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากและต้นทางบรรทุกจากปากีสถานตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

      วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหิมะทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 8,676.900กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาและต้นทางบรรทุกจากสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

                   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 6(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 24,870 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากอินเดีย ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาดาบเงินทั้งตัวแช่แข็งปริมาณที่นำเข้ารวม 25,000กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากและต้นทางบรรทุกจากเวเนซุเอลา ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสำแดงชนิดสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรวม ปริมาณที่นำเข้ารวม 7,364.200 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากและต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

              วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 24,960 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากฝรั่งเศสและต้นทางบรรทุกจากเซเชลส์ ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า
สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาแซลมอนทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 17,854.690 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากชิลี ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

          วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖2 คณะทำงาน FAO และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้มาศึกษาดูงานการนำเข้า-ส่งออก ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง โดยสินค้าที่ทำการตรวจสอบจะเป็นสัตว์น้ำชนิดปลาทูน่าแช่แข็ง หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนการปกติต่อไป

          วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า
สัตว์น้ำ สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าอัลบาคอร์ทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 154
,322 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากจีน ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,590)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,143) ประวัติหน่วยงาน.. (1,113) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (871) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (843) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (827) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (821) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (818) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (817) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (761) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (735) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (660) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (599) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (598) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (593) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (561) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (558) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (542) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (540) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (538)