หน้าที่ความรับผิดชอบ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Ce...  83   ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565   73  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   60  หลักเกณฑ์การขอใบรับรองแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำเพื่อใช้ประกอบการนำเข้าประเทศญี่ป...  59  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566   58  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565   55  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566   55  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอายัดประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2565   52  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565   52  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565   48

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ