หน้าที่ความรับผิดชอบ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 95  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 86 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 5 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 76 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 68 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 64 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 61 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 60 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 54 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 49 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 42

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

    รายละเอียด ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 21 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520   email  lbfishtrade@gmail.com  โทรศัพท์ 02-360-9112  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6