สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรั...  135   ข้อมูลสถิติรายปี   68  QR CODE กลุ่มประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงลาดกระบัง   65  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565   52  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565   50  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565   47  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565   47  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กันยายน 2565   46  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565   46  หลักเกณฑ์การขอใบรับรองแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำเพื่อใช้ประกอบการนำเข้าประเทศญี่ป...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ