องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล 

องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล


                   การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านเข้าโดยตู้ขนสินค้า (คอนเทนเนอร์) ที่ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง หลายครั้งมีการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีความเสี่ยง ไวต่อการเกิดโรคขึ้นได้ เช่น กุ้งทะเล ปลาบางชนิด เป็นต้น ด่านฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมและให้บริการการเข้า-ออกของสินค้าสัตว์น้ำ จึงต้องมีมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคสัตว์น้ำ และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศได้

                   ดังนั้น เพื่อการควบคุมและประโยชน์ป้องกันโรคในสัตว์น้ำข้างต้น จึงต้องอายัดสัตว์น้ำที่จะนำเข้าภายในประเทศ ตามขั้นตอนในเอกสารแนบนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ