องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล 

องค์ความรู้กระบวนการอายัดกุ้งทะเล

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 403 ครั้ง
 

                   การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านเข้าโดยตู้ขนสินค้า (คอนเทนเนอร์) ที่ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง หลายครั้งมีการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีความเสี่ยง ไวต่อการเกิดโรคขึ้นได้ เช่น กุ้งทะเล ปลาบางชนิด เป็นต้น ด่านฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมและให้บริการการเข้า-ออกของสินค้าสัตว์น้ำ จึงต้องมีมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคสัตว์น้ำ และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศได้

                   ดังนั้น เพื่อการควบคุมและประโยชน์ป้องกันโรคในสัตว์น้ำข้างต้น จึงต้องอายัดสัตว์น้ำที่จะนำเข้าภายในประเทศ ตามขั้นตอนในเอกสารแนบนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,111) ประวัติหน่วยงาน.. (1,078) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (809) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (801) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (580) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (546) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (546) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (532) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (530) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520