ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง 

เรื่องทั่วไป ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 เผยเเพร่: 2018-01-03  |   ข่าววันที่: 2018-01-03 |  อ่าน: 810 ครั้ง
 

            ปลาทูน่ามีมากมายหลากหลายชนิดพันธุ์ แต่ชนิดพันธุ์ที่มีสถิตินำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังนั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลืองปลาทูน่าครีบเหลือง ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ YELLOWFIN TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus albacares (Bonnaterre,1788) ปลาทูน่าตาโต ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ BIGEYE TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus obesus (Lowe, 1839) ทูน่าครีบยาว ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ LONGFIN TUNA, ALBACORE ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus alalunga (Bonnatere, 1788) ปลาทูน่าท้องแถบ ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ SKIPJACK TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,563)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,105) ประวัติหน่วยงาน.. (1,075) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (856) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (826) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (808) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (797) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (742) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (721) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (647) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (584) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (531) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (529) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520