ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง


ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง 

เรื่องทั่วไป ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ...


            ปลาทูน่ามีมากมายหลากหลายชนิดพันธุ์ แต่ชนิดพันธุ์ที่มีสถิตินำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังนั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลืองปลาทูน่าครีบเหลือง ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ YELLOWFIN TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus albacares (Bonnaterre,1788) ปลาทูน่าตาโต ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ BIGEYE TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus obesus (Lowe, 1839) ทูน่าครีบยาว ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ LONGFIN TUNA, ALBACORE ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus alalunga (Bonnatere, 1788) ปลาทูน่าท้องแถบ ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ SKIPJACK TUNA ชื่อวิทยาศาสตร์ Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520     lbfishtrade@gmail.com   02-360-9112   แฟนเพจ