ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-01  |   ข่าววันที่: 2017-08-01 |  อ่าน: 798 ครั้ง
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้ดำเนินการ ตรวจสอบสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัดกุ้งขาวแช่แข็ง ตามกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเบลิซ โดยบริษัท ซีฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำแดงชนิดสินค้าเป็น กุ้งขาววานามัยเด็ดหัวแช่แข็ง (Litopeneaus vannamai) จุดประสงค์นำเข้ามาเพื่อแปรรูปผลิตและส่งออก ปริมาณที่นำเข้ารวม 54,000 กิโลกรัม เพื่อตรวจโรคได้แก่ โรคจุดขาว (WSSV) โรคหัวเหลือง (YHV) โรคทอร่า (TSV) โรคแคระแกรน (IHHNV) และโรคไอเอ็มเอ็น (IMN) ทั้งนี้ได้อายัดกุ้งขาวดังกล่าวไว้ ณ ห้องเย็นของ บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,563)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,106) ประวัติหน่วยงาน.. (1,075) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (856) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (826) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (808) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (798) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (742) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (721) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (647) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (584) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (531) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (529) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520